“Śpiewnik domowy” wśród najlepszych opraw graficznych 2020 r.

W 8. edycji Cover awArts organizowanej przez Decybele Dizajnu graficzna oprawa “Śpiewnika” Łony i Webbera zajęła trzecie miejsce. Jest to w pełni zasłużone wyróżnienie dla pracy Konrada Wullerta, Macieja Grochota (Animisiewasz Startt) i Michała Loby. Gratulujemy!