Tag Archives: troll

Szczecin Razem 4

Już jutro, 26.12.2009r., po raz czwarty klub City Hall

szczecin, razem, łona, rymek

stanie się miejscem spotkania szczecińskich DJ-ów i muzyków. Przyczyny tego spotkania są tradycyjnie dwie; z jednej strony artystów zjednoczy muzyka, z drugiej zaś – chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Celem tegorocznej imprezy jest pomoc dla Domu Dziecka Nr 2 ze Stargardu Szczecińskiego, placówki sprawującej opiekę nad dziećmi w wieku od urodzenia do pełnoletności. Zadania jakie wiążą się z zajmowaniem się niemal stu dwudziestoma wychowankami (w tym ok.trzydziestoma z niepełnosprawnością) znacznie przekraczają możliwości finansowe tej instytucji. Stąd konieczności niesienia pomocy “pozabudżetowej”.